Mevr. Latifa Talbi

Latifa Talbi verpleegster dermatologie Brussels Skin Center - Ukkel

Mevr. Latifa Talbi is gegradueerd verpleegkundige in Brussel sinds 1998. Ze studeerde aan de Ecole Supérieure d’Infirmières St Pie X – Ste Camille (St-Jean). Ze is ook referentieverpleegkundige inzake wondzorg en volgde deze opleiding aan het CPSI.

Sinds januari 2015 is mevrouw Latifa Talbi zelfstandig verpleegkundige en maakt ze deel uit van het team van dermatologen van Brussels Skin Center in Ukkel. Van 1998 tot 2014 werkte ze als verpleegster operatiezaal in het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc.

Mevr. Latifa Talbi is ook referentieverpleegkundige inzake wondzorg opgeleid aan het CPSI en gediplomeerd operatieverpleegkundige van de Haute Ecole Léonard de Vinci.

Ze is lid van de Association Francophone des Infirmières de Salle d’Opération de Belgique (AFISO) en van de Onafhankelijke Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen van België (AIIB).

Ze spreekt Frans en Engels en heeft goede noties van Nederlands en Spaans.

Enregistrer