Gebruiksvoorwaarden website « Brussels Skin Center »

Gebruiksvoorwaarden

Door de toegang tot, het browsen op of het gebruik van de website van Brussel Skin Center BV, met maatschappelijke zetel te Winston Churchilllaan 165 E, Bus 70, 1180 Brussel (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0739.788.613  (het « Center ») en beschikbaar op het volgende adres https://www.brussels-skin-center.be (de « website»), gaat u akkoord met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden en erkent u kennis te hebben genomen van de Privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden, mag u geen gebruik maken van de website.

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden kunnen worden onderworpen aan wijzigingen door het Center en wij nodigen u uit om bijgevolg regelmatig de inhoud te controleren.

Intellectuele eigendomsrechten.

De website en de inhoud op de website, met inbegrip van en niet beperkt tot teksten, grafisch materiaal, logo’s, iconen, beelden, video’s, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten gehouden door het Center en/of derden en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, verdeeld, weergegeven, gedownload of gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van het Center, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om delen van de website te downloaden, te posten en af te drukken voor louter persoonlijke doeleinden zoals toegestaan krachtens onderhavige Gebruiksvoorwaarden, op voorwaarde dat u het materiaal niet wijzigt en dat u alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten intact houdt.

Links naar andere websites.

Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden worden uitsluitend voor uw gebruiksgemak aangeboden. Het Center heeft deze websites van derden niet geverifieerd, heeft geen controle hierover en is niet verantwoordelijk voor deze websites, noch voor de inhoud hiervan. Als u beslist om één van deze websites van derden te bezoeken, doet u dit volledig op eigen risico.

Ongeoorloofd gebruik.

U mag de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden gebruiken. U mag niet overgaan tot toegang, opslag, distributie of verspreiding van virussen of inhoud gedurende uw gebruik van de website die: (i) onwettig, schadelijk, bedreigend, lasterlijk, obsceen, inbreukmakend, intimiderend of racistisch of etnisch beledigend zijn; (ii) illegale activiteit vergemakkelijken; (iii) seksueel expliciete afbeeldingen uitbeelden; (iv) onrechtmatig geweld bevorderen; (v) discriminerend zijn op basis van ras, geslacht, kleur, godsdienst, seksuele geaardheid, handicap of enige andere illegale activiteit ; of (vi) schade of letsel aan een persoon of eigendom veroorzaken.

Disclaimer – Inhoud website.

De website biedt informatie over onderwerpen met betrekking tot gezondheid en is bestemd voor Belgische gebruikers. Hij bevat geen beweringen over de voordelen of prestaties van specifieke medische behandelingen of een medicijn.

De informatie op deze website heeft als enig doel om te informeren. Ze mag niet worden gebruikt om de diagnose van een aandoening of een ziekte te stellen of die te behandelen. De op de website beschikbare informatie is niet bedoeld om de rechtstreekse relatie tussen de bezoeker van de website en de gezondheidswerkers te vervangen; zij kan in geen geval een consultatie of een medisch onderzoek vervangen. Elk gezondheidsprobleem vereist een consultatie of persoonlijk medisch onderzoek bij een arts van het Center, zodat een diagnose kan worden gesteld en een geschikte behandeling kan worden bepaald. We streven ernaar dat de inhoud van de website steeds correct is en regelmatig wordt bijgewerkt. Het Center kan echter niet garanderen dat de inhoud van de website nauwkeurig, betrouwbaar, adequaat en up-to-date is. Het Center kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eender welke schade die zich voordoet door de toegang tot de website, het gebruik van de website of de inhoud van de website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

De website is eigendom van en wordt beheerd door het Center. Uw toegang tot, browsen op, downloaden en gebruik van de website en de onderhavige Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn de enige bevoegde rechtbanken om geschillen inzake de toegang tot en het gebruik van de website te beslechten.

Contactinformatie.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de website of onderhavige Gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet om ons te contacteren per e-mail: privacy@brussels-skin-center.be

Laatste update: 14 juni 2022.