Privacyverklaring

De onderhavige privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens inzake het gebruik van de website. Specifieke en afzonderlijke privacyverklaringen zijn van toepassing op het maken van afspraken op de website en op het verwerken van persoonsgegevens van patiënten.

De onderhavige privacyverklaring bepaalt hoe Brussels Skin Center BV, met maatschappelijke zetel te Winston Churchilllaan 165 E, bus 70 – 1180 Brussel (België), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0739.788.613 (het « Center ») informatie van bezoekers van de Center-website (https://www.brussels-skin-center.be/nl/– de «website»), alsook de doelen van deze gegevensverzameling en -gebruik,verzamelt en aanwendt. Het Center verbindt zich tot het beschermen van de verzamelde gegevens en deze uitsluitend te gebruiken overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de persoonsgegevens. Onderhavige privacyverklaring kan onderworpen worden aan wijzigingen en wij nodigen u bijgevolg uit regelmatig de inhoud hiervan te controleren.

Door toegang te verkrijgen tot de website en deze te gebruiken, erkent u dat het Center bepaalde persoonsgegevens verwerkt zoals het toestel waarmee u zich verbindt met de website, de manier waarop u op de website en de webpagina’s terechtkomt. Op de website verzamelt het Center geen persoonsgegevens waardoor rechtstreeks kan geïdentificeerd worden zoals uw naam, voornaam of e-mailadres, behalve bij het maken van een afspraak (zie de Verklaring inzake het maken van afspraken).

De persoonsgegevens kunnen worden verwerkt voor de hierna vermelde doeleinden:

  • Het beheer van de website en de positie op de zoekmachines waarborgen;
  • Het realiseren van statistieken over het gebruik van de website; en
  • Het optimaliseren en verbeteren van de kwaliteit van de website.

Het Center heeft een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van dergelijke persoonsgegevens, zijnde het analyseren van de positie van de website op de zoekmachines en deze te optimaliseren.

U erkent dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt door het Center aan mede-contractanten binnen het bestek van de hierboven vermelde doelen, zowel binnen als buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte, in het bijzonder de webhoster. U erkent dat dit – in voorkomend geval – kan leiden tot een overdracht van persoonsgegevens naar landen die geen aangepast beschermingsbeleid hanteren. Geschikte contractuele maatregelen zullen worden genomen teneinde de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, overeenkomstig de wetgeving inzake de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van de persoonsgegevens. Een kopie van de deze maatregelen kan op aanvraag worden bekomen.

Cookies worden gebruikt op bepaalde webpagina’s. Een cookie is een klein tekstbestand dat naar uw computer of ander apparaat wordt verstuurd en wordt bewaard op uw harddisk of in het geheugen van het apparaat. Het Center gebruikt cookies om uw browse-ervaring te verbeteren. U kan deze cookies te allen tijde weigeren, verwijderen of blokkeren. Het is niet nodig om het gebruik van cookies toe te staan in de browser om toegang te hebben tot de website.

Cookies kunnen permanent of tijdelijk zijn. Het Center kan tijdelijke of permanente cookies gebruiken, zoals bepaald in de tabel hieronder. Een tijdelijk cookie of « sessiecookie » wordt op uw computer of op uw mobiel apparaat gezet tijdens uw bezoek aan bepaalde delen van de website en wordt verwijderd zodra u de browser verlaat en/of uw computer of ander apparaat uitschakelt. Een permanent cookie of « persistent cookie » betekent dat het cookie op uw harddisk of op uw mobiel apparaat blijft tot u het verwijdert. U kan permanente cookies te allen tijde verwijderen door de instructies in het help-bestand van uw browser te volgen of door het bedrijf te contacteren die voorziet in de technische ondersteuning van uw browser of van uw mobiel apparaat.

Tijdens het eerste bezoek aan de website verschijnt informatie inzake de persoonlijke levenssfeer en de toestemming met betrekking tot het gebruik van cookies in de cookie banner. Behalve de functionele (« noodzakelijke ») cookies, krijgt u eveneens de mogelijkheid om « voorkeurs-», « statistische » en/of « marketing » cookies te selecteren. Door te klikken op «Toon meer » heeft u toegang tot de volgende informatie voor elk cookie: eigenaar, naam, beschrijving, duur en soort.

Deze selectie zal worden bewaard in uw browser. Op die manier zal de informatie van de cookie banner niet telkens worden weergegeven op elke webpagina of bij een volgend bezoek. Indien uw toestemming niet meer werd bewaard in de browser (bijvoorbeeld als de cookies werden verwijderd), zal de cookie banner terug tevoorschijn komen bij het volgende bezoek aan de website.

U kan op elk moment de cookies in de parameters van uw browser weigeren, verwijderen of blokkeren. Als u verandert van computer, browser of apparaat of als u verschillende computers, browsers of apparaten gebruikt of als u de cookies van het Center verwijdert, dient u deze werkwijze te herhalen voor elke computer, elke browser en elk apparaat. Hou er echter rekening mee dat u geniet van een betere browse-ervaring als u de cookies geactiveerd laat.

Soorten cookies die door het Center worden gebruikt

Het Center installeert en gebruikt bepaalde cookies op uw apparaat die technisch noodzakelijk zijn (functionele cookies). Ze vereisen geen voorafgaande toestemming. Andere cookies (niet-functionele cookies), zoals cookies voor het verbeteren van het browsen door bepaalde gegevens op te slaan (waardoor u niet telkens dezelfde gegevens opnieuw dient in te voeren bij elke connectie) en door de inhoud van de website aan te passen aan uw voorkeuren. Zij kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt op basis van uw toestemming.

Cookies van derden: Google Analytics

Het Center gebruikt analytische cookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop gebruikers de website bezoeken (bijvoorbeeld: welke pagina’s worden het vaakst bezocht). Alle via dergelijke cookies verworven informatie dient uitsluitend om de werking van de website te begrijpen en te verbeteren. Het Center gebruikt hiertoe Google Analytics, een analytische webservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (« Google »). De door Google Analytics gegenereerde informatie over uw websitegebruik wordt overgedragen en bewaard op een server van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie voor het Center om uw websitegebruik te analyseren, verslagen op te stellen over de activiteit van de website en het Center andere diensten met betrekking tot de website en het gebruik van het Internet te bieden. Het door uw browser (als deel van Google Analytics) overgemaakte IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kan de overdracht naar Google van gegenereerde en bewaarde gegevens over uw websitegebruik (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking hiervan door Google vermijden, door de module (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) te downloaden en te installeren. Bijkomende informatie over de algemene gebruiksvoorwaarden en over het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van Google Analytics zijn beschikbaar op de volgende adressen: https://www.google.com/analytics/terms/ en https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

De cookies van Google Analytics stellen het Center in staat om het gedrag van de gebruikers (anoniem) te begrijpen. Dankzij deze cookies kan het Center het succes van de website meten en de browse-ervaring verbeteren.

De hiernavolgende tabel is de weergave van de eigen cookies en cookies van derden die door het Center worden gebruikt op de website:

Naam cookieBeschrijvingDuurtijd bewaringSoort cookie
_gaRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt2 jaar vanaf de datum van de laatste refreshDerden
_ga_#Gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals de data voor het eerste en meest recente bezoek

2 jaar

Derden
_gatGebruikt door Google Analytics om inzicht te krijgen in het aantal verzoeken dat via de servers wordt ontvangen1 dagDerden
_gidRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt1 dagDerden
viewed_cookie_policyOm de keuze van de gebruiker om al dan niet cookies te aanvaarden, te onthouden zodat de cookie banner niet elke keer verschijnt als de website wordt bezocht
cookielawinfo-checkboxDeze cookie, ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in, wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de verschillende categorieën vast te leggen: noodzakelijke, analytische en voorkeurscookies

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onderworpen zijn aan onderhavige privacyverklaring. Het Center beveelt aan het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op deze websites te bestuderen. Het Center is niet aansprakelijk voor praktijken inzake persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van dergelijke websites en moedigt u aan om het beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van elk van deze websites te bestuderen alvorens persoonsgegevens te verspreiden.

Maatregelen worden genomen om de exactheid van uw persoonsgegevens, de bijwerking en de bewaring hiervan te waarborgen tijdens een periode die niet langer is dan deze die onontbeerlijk is voor de realisatie van de doelen. Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd binnen een periode van veertien (14) maanden nadat ze werden verzameld. Maatregelen worden eveneens genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerde toegang, onrechtmatige verwerking, verlies of onopzettelijke vernietiging of schade.

U heeft toegang tot uw persoonsgegevens – zoals ze worden verzameld en verwerkt door het Center – en kan deze laten wijzigen of verwijderen indien ze onjuist of niet noodzakelijk zijn. U heeft eveneens het recht op beperking van de verwerking en het recht om u te verzetten tegen de verwerking alsook het recht op gegevensoverdraagbaarheid (in bepaalde gevallen). In voorkomend geval, heeft u eveneens het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken. De intrekking van deze toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die reeds heeft plaatsgevonden op basis van de voorafgaandelijk gegeven toestemming. Om deze rechten te laten gelden, wordt u verzocht contact met ons op te nemen per e-mail (privacy@brussels-skin-center.be) en een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen. Bovendien kan u zich op ieder moment kosteloos en zonder enige rechtvaardiging verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden door de hierboven beschreven procedure te volgen. U heeft eveneens het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (in het bijzonder in de lidstaat van de Europese Unie waar u gedomicilieerd bent, waar u werkt of waar de inbreuk plaatsvond) indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de website of de onderhavige privacyverklaring, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (privacy@brussels-skin-center.be).

Laatste update: 14 juni 2022.